Mevlana Değişim Programı

2020-2021 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır. (17.02.2020)

2020-2021 akademik yılı Mevlana Değişim Programına müracaatlar aşağıdaki tabloda verilen tarihler arasında Mevlana Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır. (Müzik ve Sahne Sanatları Fak. Binası, 3. Kat, 28 no'lu oda)

Öğrenci Müracaat Tarihleri

Başlangıç Tarihi

24 Şubat 2020

Bitiş Tarihi

11 Mart 2020

Öğrenci Müracaat Şartları

2020-2021 akademik yılı Mevlana Değişim Programına müracaat edecek öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23/01/2019 tarihli ve 4 sayılı kararında belirtilen alanlara göre müracaat edilebilir. Karar için tıklayınız.
  • Lisans talebelerinin genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmalıdır,
  • Lisansüstü talebelerinin (yüksek lisans ve doktora) genel akademik not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olmalıdır,
  • Öğrenciler gideceği Üniversite'nin eğitim lisanında, yabancı lisan imtihanında başarılı olmalıdır. (Yabancı Dil Sınavı için tarihler daha sonraki süreçte sitemizde belirtilecek olup, koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır.)
  • 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri müracaat edebilirler.
  • Daha önce Mevlana Değişim Programından faydalanan öğrenciler müracaat edemezler.

Müracaatlar Mevlana Koordinatörlüğüne;

24 Şubat - 11 Mart 2020 tarihleri arasında,

Aşağıdaki linkte bulunan;

- Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 Adet) (Bilgisayar ortamında doldurunuz)

- Fotoğraf (1 Adet)

- Tasdikli Transkript 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Varsa Dil Belgesi *** ile merkez kampüs şahsen birimimize yapacak olup, ilçelerdeki akademik birimlerimizin başvuruları dekanlık tarafından alınacaktır.

Müracaat eden öğrenciler gidecekleri üniversite ve bölümün eğitim lisanına göre Yabancı Lisan Evrakı varsa sunabilirler, yabancı lisan evrakı olmayan talebeler gidecekleri Üniversite ve bölümün eğitim lisanında Yabancı lisan imtihanına gireceklerdir.

Bu imtihandan aldıkları notun % 50'si ile akademik ortalamalarının % 50'sinin toplamının tetkikine göre sıralama yapılarak seçim ifa edilir. (Eğitim Lisanı Türkçe olan bölümlere müracaat eden talebelerin yabancı lisan imtihanına girmelerine gerek yoktur. Bu bölümler için sadece akademik ortalamaya göre sıralama ifa edilecektir.)

Öğrenci Müracaatında Gerekli Evrak: 1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 Adet) (tıklayınız)

                                                      2- Fotoğraf (1 Adet)

                                                      3- Tasdikli Transkript (Öğrenci İşlerinden Alınacaktır.)

                                                      4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

                                                      5- Varsa Dil Belgesi

Öğrenim Ücretleri Hakkında

Öğrenciler, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları müddet zarfında sadece kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle mesul oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program doğrultusunda gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Burs Miktarları

  • Gelecek talebelere 1 dönem için aylık 1.300 TL burs ödenir. Bursun son taksiti derslerdeki başarı oranına göre ifa edilir.
  • Giden talebelere aşağıdaki tabloya göre sadece 1 dönem (4 aylık) burs ödenir. Bursun %80'i talebe yurt dışına gitmeden önce peşin olarak ödenir, kalan miktar talebe Türkiye'ye döndükten sonra derslerdeki başarı oranına göre ifa edilir.
  • Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanan talebelerin, öğrenim gördükleri müddet içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Bölgeler/Kıtalar

Giden Talebe Aylık Burs Miktarı

Avrupa, Asya - Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1.650 TL

Orta Asya, Sahraaltı Afrika

1.500 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika

1.400 TL

 

Ordu Üniversitesi Mevlana Değişim Programı İletişim Numaraları;

Tel: 0 452 234 50 10 / Dahili: 6164 ve 6165

e-posta: mevlana@odu.edu.tr

Koordinatör: Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN

Ofis Pers. Bilal SAYAR ve Ayşe ÇAM


Eklenme Tarihi : 21-02-2019 15:15:30