Mevlana Değişim Programı

Misyon-Vizyon

Misyon:

Üniversitemizin uluslararası boyutunu geliştirme ve sürdürmeyi; bu bağlamda, Üniversitemizin de misyonlarından biri olan Uluslararasılaşma sürecinde Farabi Değişim Programıyla ulusal, Erasmus Değişim Programıyla Avrupa ve dünya, Mevlana Değişim Programıyla tüm dünya üniversiteleriyle hem hareketlilikler hem de işbirlikleri gerçekleştirilmek; Üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitim araştırma faaliyetlerinde uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak, yabancı üniversitelerden gelen öğrenci ve bilim insanlarının üniversite ile bütünleşmelerine yardımcı olmak ve uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanarak hem üniversitenin hem de yörenin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla azami işbirliği sağlamak suretiyle dünya ölçeğinde en iyi fırsatlardan nasıl faydalanılacağı konusunda Üniversitemiz öğrenci ve personeliyle bilgi akışını sağlamaktır.


Ekleme tarihi: 16-01-2019 12:08:06 Güncellenme tarihi: 28-02-2019 18:20:38