E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2018-2019 Eğt.-Öğrt. Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır.

 Başvuru Koşulları:

 1. Öğrenciler; %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır.

 2. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.

 3. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir.

 4. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.

 5. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

 6. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

 7. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.

 8. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

 9. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

 10. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

 11. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz; 08 Şubat 2018-23 Şubat 2018 tarihleri arasında "Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

Biriminiz Öğrenci İşlerinden ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi de içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir. 

Başvuran öğrencilerden yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne getirmeleri istenecektir. Dil puanı olmayan öğrenciler için dil sınavın yapılacaktır. Dil sınavı ile ilgili duyuru daha sonra ilan edilecektir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.

Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür.

Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  

Başvuru için gerekli olan belgeler 08 Şubat-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

       Başvuru için gerekli belgeler:

            1Aday Öğrenci Başvuru formu'nun imzalı çıktısı  (1 Adet)

            2. Onaylı Transkript  (1 Adet)

            3. Varsa Yabancı Dil Belgesi

           4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

           5. Fotoğraf (1 adet)

Önemli Bilgilendirme

Başvuru duyuru ve şartları hafta başında e posta ve afişler ile tebliğ edilecektir.

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “Aday Öğrenci” statüsündedir.                                                      

Başvuruların Alınması

 08-23 Şubat 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

 26 Şubat 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi

 16 Mart 2018

 Öğretim Elemanları için:

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Mevlana Değişim Programı kapsamında Üniversitemize gelmek isteyen Öğretim Elemanlarının en geç 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Öğretim Elemanı Bilgi Formu doldurmaları gerekmektedir. FORM İçin Tıklayınız. Bu formla birlikte Öğretim Elemanına ait özgeçmişinin de Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün (mevlana@odu.edu.tr) web adresine gönderilmesi gerekmektedir

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2015 tarih ve 2015.8 no’ lu Yürütme Kurulu Kararları gereğince “yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak Öğretim Elemanı Hareketliliğinin2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir.” Hükmü uygulanmaktadır.

Ancak, 08.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurul Kararında proje tabanlı değişime izin verilmektedir.

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Öğretim Elemanı Hareketliliğinin 2015-2016 Akademik Yılından Geçerli Olmak Üzere İkinci Bir Yürütme Kurulu Kararına Kadar Durdurulmasına İlişkin Karar(Herhangi bir değişiklik olması durumunda üniversitemizin anasayfasında duyuru yapılacaktır.)

 Burslar;

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık 1000,00 TL burs ödenecektir.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararları ve Bursn Tutarları İçin Tıklayınız

Ayrıntılı bilgi ve aklınıza takılan sorular için;

 mevlana@odu.edu.tr

 Tel: 0 452 234 50 10 / 6165 - 6164 - Facebook ile tarafımıza ulaşabilirler.

 Bilgilerinize...

 Ordu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

 Adres: Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Yerleşkesi-Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat-Uluslararası İlişkiler Birimi / Mevlana Kurum Koordinatörlüğü.

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı