E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2017-2018 Eğt.-Öğrt. Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır.

 

  Başvuru Koşulları:

 1. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.

 2. Öğrenciler; %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır.

 3. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.

 4. Önlisans ve Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan Yükseklisans ve Doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.

 5. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir.

 6. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.

 7. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

 8. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

 9. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.

 10. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

 11. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

 12. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

 13. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

 14. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencilerin Tercih Edebileceği Üniversiteler

 

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

 1. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz; 15-28 Şubat 2017 tarihleri arasında "Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

 2. Biriminiz Öğrenci İşlerinden ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi de içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  

 3. Varsa yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. ) gerekmektedir.  

 4. Başvuran öğrencilerden yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne getirmeleri istenecektir. Dil puanı olmayan öğrenciler için dil sınavın yapılacaktır. Dil sınavı ile ilgili duyuru daha sonra ilan edilecektir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.

 5. Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür

 6. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir. 

 7. Yapılacak seçim 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı “Güz”, “Bahar” ve “Güz-Bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.

 8. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  

 9. Başvuru için gerekli olan belgeler 15-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

       Başvuru için gerekli belgeler:

            1Aday Öğrenci Başvuru formu'nun imzalı çıktısı  (2 Adet)

            2. Onaylı Transkript  (2 Adet)

            3. Varsa Yabancı Dil Belgesi

           4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

           5. Fotoğraf (2 adet)

Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “Aday Öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “Kabul Belgesi ve “Öğrenim Protokolü onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

                                                        

Başvuruların Alınması

 15-28 Şubat 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi

 01-07 Mart 2017

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi

 10 Mart 2017

 

Öğretim Elemanları için:

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Mevlana Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmek isteyen öğretim elemanlarının en geç 03.Mart.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğretim Elemanı Bilgi Formu doldurmaları gerekmektedir. FORM İçin Tıklayınız. Bu formla birlikte öğretim elemanına ait özgeçmişinin de Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün (mevlana@odu.edu.tr) web adresine gönderilmesi gerekmektedir

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2015 tarih ve 2015.8 no’ lu Yürütme Kurulu Kararları gereğince “yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak Öğretim Elemanı Hareketliliğinin2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir.” Hükmü uygulanmaktadır.

 

Ancak, 08.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurul Kararında proje tabanlı değişime izin verilmektedir.

 

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Öğretim Elemanı Hareketliliğinin 2015-2016 Akademik Yılından Geçerli Olmak Üzere İkinci Bir Yürütme Kurulu Kararına Kadar Durdurulmasına İlişkin Karar(Herhangi bir değişiklik olması durumunda üniversitemizin anasayfasında duyuru yapılacaktır.)

 

Burslar;

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık 900,00 TL burs ödenecektir.

Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararları ve Bursn Tutarları İçin Tıklayınız

Ülkeler İçin Tıklayınız.

 

Ayrıntılı bilgi ve aklınıza takılan sorular için;

 

mevlana@odu.edu.tr

  Tel: 0 452 234 50 10 / 6165 - 6164 - Facebook ile tarafımıza ulaşabilirler.

 

Bilgilerinize...

 

Ordu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

 

Adres: Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Yerleşkesi-Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat-Uluslararası İlişkiler Birimi / Mevlana Kurum Koordinatörlüğü.

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı